Search
SEARCH
ค้นหารถขนส่งจากเครือข่ายผู้ให้บริการขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
Search
COMPARE
เปรียบเทียบค่าขนส่ง พร้อมตรวจสอบประวัติการให้บริการของผู้ขนส่ง
Search
BOOK
ตอบยืนยันออนไลน์เพื่อเลือกผู้ขนส่งที่ดีที่สุด....ตอนนี้เลย!    

เราทำอะไรได้บ้าง?

ระบบบริหารการขนส่ง

ระบบบริหารการขนส่ง

ระบบบริหารงานขนส่งผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสินค้าถึงมือผู้รับ
ระบบบริหารการขนส่ง

เครือข่ายขนส่งที่ใหญ่ที่สุด

เรามีสมาชิกของผู้ขนส่งในระบบมากกว่าหมื่นรายทั่วทั้งประเทศ
ระบบบริหารการขนส่ง

คำนวณต้นทุนขนส่ง

งานเที่ยวนี้ควรจ่ายค่าจ้างขนส่งเท่าไหร่? มีวิธีคิดต้นทุนขนส่งยังไง?
ระบบบริหารการขนส่ง

ค้นหาราคาค่าขนส่ง

ค้นหา เปรียบเทียบราคาค่าขนส่งจากเครือข่ายขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
Enter a Tracking Number

TRANSPORT MARKETPLACE

ตลาดขนส่งออนไลน์ที่คนมีงานเข้ามาหารถ และคนมีรถเข้ามาหางาน เป็นนวัตกรรมเพื่อการจัดส่งสินค้า เรามุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบบริหารโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์สู่ระดับสากล

สมัครสมาชิกฟรี คู่มือการใช้งาน

สร้างกลุ่มขนส่ง

สร้างกลุ่มขนส่งเพื่อใช้ในการรับสมาชิกรถร่วม พูดคุย กระจายข่าว รวมถึงการจ่ายงานออนไลน์
สร้างกลุ่มขนส่ง
2087
ปิดงาน
ทั้งหมด
ตั้งแต่เมษายน 2016

Our Sponsors