E-Marketplace Logistics เหมือนหรือแตกต่างอย่างไร?

e-marketplace logistics, e-marketplace

E-Marketplace เป็นลักษณะของการทำ e-commerce ในรูปแบบของแพลตฟอร์มกลางที่ช่วยกลุ่มผู้ผลิตสินค้าและผู้ต้องการซื้อสินค้ามาเจอกัน มีระบบชำระค่าสินค้าและบริการจัดส่ง การจัดการโลจิสติกส์สำหรับ E-Marketplace จะแตกต่างจากการจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจค้าปลีกทั่วไปตรงที่ E-Marketplace จะไม่มีการซื้อสินค้าเพื่อทำ stock เพราะตัวเองเป็นเพียงแพลตฟอร์มอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า ผู้ผลิตจะต้องจัดส่งสินค้าเข้าศูนย์กระจายสินค้าอยู่เรื่อยๆตาม order

E-Marketplace ให้ความสำคัญกับการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างการจัดการโลจิสติกส์จึงประกอบด้วยศูนย์กระจายสินค้าส่วนกลาง (Main DC) มีหน้าที่ในการรวบรวมและคัดแยกสินค้าจากผู้ผลิต ส่งต่อสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (Regional Hub) ด้วยกลุ่มรถ Line Haul ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคถูกจัดตั้งเพิ่มขึ้นมาเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด ส่วนกลางจะมีการจัดตั้งกลุ่มรถส่งด่วน (Express Delivery) เพื่อกระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑล สำหรับสินค้าตัวที่ขายดี จะมีการรับฝากเก็บในคลังสินค้าใกล้ๆกับศูนย์กระจายส่วนกลางเพื่อให้การจัดส่งทำได้อย่างรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องรอให้ผู้ผลิตมาเติมสินค้า บริการที่รับฝากเก็บสินค้าและจัดส่งสินค้าตาม order เราเรียกว่า บริการ Fulfillment การให้บริการ pickup สินค้าจากคลังของผู้ผลิตมักจะเป็นบริการเสริมสำหรับกรณีพิเศษ เช่น ช่วงทำโปรโมชั่น Sale ประจำปี