LOAD BOARDS

What's Loadboard

Load boards เป็นเครื่องมือสำคัญระหว่างผู้ต้องการหารถส่งสินค้ากับผู้ให้บริการขนส่ง  
เราลองมาทำความเข้าใจว่าระบบ load boards คืออะไร มันงานอย่างไร และจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไร  
 

1. What is a load board?

ระบบ load board กับแพลตฟอร์มตลาดขนส่งออนไลน์เป็นเรื่องเดียวกันทำหน้าที่จับคู่ขนส่งเพื่อให้ผู้ใช้บริการขนส่งหรือผู้ต้องการหารถส่งสินค้าเข้ามาใช้บริการหารถบรรทุกได้ในขณะเดียวกันผู้ขนส่งเข้ามาใช้บริการในระบบ Load board เพื่อค้นหางานทำให้รถสามารถวิ่งงานได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มรายได้ Load boards หรือ freight boards เป็นเครื่องมือพื้นฐานของธุรกิจให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ และมีบทบาทสำคัญในการจับคู่ระหว่าง load กับรถบรรทุกรวมถึงการควบคุมติดตามให้การจัดส่งสินค้าไปถึงจุดส่งตรงเวลา


screenshot loadboard

 

2. How does a load board work?

Load boards เป็นระบบออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ หรือผ่าน Mobile application สามารถเข้าถึงบริการด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลายเช่น โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน แทปเลต หรือคอมพิวเตอร์แล้วแต่ความถนัดและความสะดวกของผู้ใช้งาน การเข้าไปใช้งาน load board สำหรับผู้ให้บริการขนส่ง อย่างแรกต้อง login เข้าระบบ หลังจาก login เสร็จแล้วผู้ขนส่งก็จะทำการค้าหา load หรือไม่ก็โพสต์รถเที่ยวเปล่าเพื่อให้ผู้ใช้บริการขนส่งทราบว่าเจ้าของรถบรรทุกรายนี้กำลังรอรับงานอยู่การใช้งาน load board สำหรับเจ้าของสินค้าหรือผู้ต้องการหารถ ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการค้นหารายการรถรอรับงานซึ่งผู้ขนส่งได้โพสต์ไว้ในระบบโดยการกำหนดเงื่อนไขการค้นหาหรือตัวกรองข้อมูลตามที่ต้องการ  
 

3. How do shippers and freight brokers use load board

ผู้ใช้บริการหรือผู้ต้องการหารถขนส่งใช้ load boards เพื่อโพสต์ load หารถบรรทุก โดยมีข้อมูลสำคัญดังนี้ประเภทรถ น้ำหนักสิค้า จุดรับ-จุดส่งสินค้า ราคาค่าขนส่งที่ต้องการ ข้อมูลติดต่อกลับและอื่นๆที่จำเป็นด้วยเทคโนโลยี load boards ทำให้ผู้ที่ต้องการหารถบรรทุกไม่ต้องโทรหาผู้ขนส่งแต่ละรายให้เสียเวลา Load boards ช่วยให้ผู้ใช้บริการ และผู้ต้องการหารถส่งสินค้าสร้างกลุ่มผู้ขนส่งของตัวเองให้กว้างไกลขึ้น เนื่องจาก load ที่โพสต์เข้าระบบสามารถเข้าถึงสมาชิกผู้ขนส่งทั่วประเทศเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้บริการ และผู้ต้องหารถส่งสินค้าสามารถค้นหาเจ้าของรถบรรทุกที่ดีที่สุดเหมาะสมกับลักษณะงานจัดส่งตามประเภทสินค้า หรือเส้นทางการจัดส่ง  

อีกประการหนึ่ง Load boards มีประโยชน์กับเจ้าของสินค้าและผู้ต้องการหารถส่งสินค้าถึงแม้จะมีสัญญาจ้างงานกับผู้ขนส่งอยู่แล้ว เช่น ในกรณีมีสินค้าที่ต้องการขนส่งเพิ่มเติมแต่ผู้ขนส่งในสัญญาอาจมีรถบรรทุกไม่เพียงพอหรืออาจมีเหตุจำเป็นอื่นๆ ผู้ใช้บริการและผู้ต้องการหารถสามารถใช้งาน load boards เพื่อหารถบรรทุกในกรณีเร่งด่วนได้ในราคาตลาดที่ได้จากการแข่งขันกันระหว่างผู้ให้บริการขนส่งจากความสามารถของระบบ load loads ในบางกรณีอาจจะเป็นไปได้ที่เจ้าของสินค้าเข้ามาหาผู้ขนส่งโดยตรง  
โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการลดต้นทุน  
 

4. How do carriers and owner-operators use load boards

ผู้ขนส่งและเจ้ารถบรรทุกเข้าใช้งานระบบ load boards เพื่อหางานสามารถวางแผนรับงานได้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่ารถขนส่งของตัวเองสามารถวิ่งงานได้อย่างต่อเนื่องขั้นตอนการใช้งานระบบ load boards สำหรับผู้ขนส่ง  

4.1 โพสต์รถเที่ยวเปล่า

ผู้ขนส่งเข้ามาโพสต์รถเที่ยวเปล่าหลังจากนั้นเจ้าของสินค้า หรือผู้ต้องการหารถส่งสินค้าสามารถเข้ามาค้นหารถบรรทุกที่พร้อมรับงาน และติดต่อกลับไปยังเจ้าของรถบรรทุกรายนั้นๆ  

4.2 ค้นหา loads

ผู้ขนส่งสามารถค้นหา load ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ต้องการหารถส่งสินค้าโพสต์ไว้โดยผู้ขนส่งรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และเสนอราคาค่าขนส่งตามที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจจะได้รับการคัดเลือกจากผู้โพสต์ loads โดยตรงไม่เกี่ยวกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขนส่งออนไลน์ซึ่งเป็นเพียงผู้พัฒนาเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจับคู่ขนส่ง  

4.3 เสนอราคาเพื่อแข่งขัน

Load boards ส่วนใหญ่เปิดให้ปุ่มให้ผู้ขนส่งสามารถเสนอราคาแข่งขันได้โดยผู้ขนส่งจะเสนอราคาที่คิดว่าคุ้มค่าในการวิ่งงานตามโมเดลต้นทุนของตัวเองปุ่มเสนอราคาทำให้ผู้ขนส่งประหยัดเวลาจากการที่ต้องพูดคุยเจรจาค่าขนส่งผ่านทางโทรศัพท์ความสามารถของ load boards ช่วยให้ผู้ขนส่งสามารถหาเที่ยววิ่งที่ได้ราคาดีที่สุดแทนที่จะวิ่งรับงานจากผู้ว่าจ้างเดิมๆเพียงไม่กี่รายด้วยเครื่องมือนี้ทำให้ผู้ขนส่งสามารถเข้าถึงใบงานที่หลากหลายเป็นจำนวนมากทั้งจากประเภทสินค้าและเส้นทางวิ่ง ทำให้สามารถเลือกเที่ยววิ่งที่เหมาะสมกับตารางวิ่งรถของตัวเอง  

นอกจากนี้ load boards ช่วยให้ผู้ขนส่งลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่า หรือลดระยะทางที่วิ่งรถเปล่าเพื่อเข้ารับสินค้าอีกจุดหนึ่งหลังจากลงสินค้าเที่ยววิ่งก่อนหน้าเสร็จแล้วระยะทางวิ่งรถเปล่าไม่เพียงแต่ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ยังสร้างมลพิษทางอากาศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน Load boards ช่วยลดระยะทางวิ่งรถเปล่า เนื่องจากผู้ขนส่งสามารถหางานเสริมในช่วงของการตีรถกลับ  
 

5. What to look for in a load board

ฟังก์ชั่นความสามารถที่ควรมีในระบบ Load board ระบบ load bards ที่ดีต้องสามารถใช้งานได้มากกว่าการเข้าไปค้นหาใบงานหรือค้นหารถว่าง แต่ต้องมีฟังก์ชั่นเสริมเหล่านี้เพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดการใช้งานเทคโนโลยี  

5.1 Advanced search option

ระบบ load boards ที่ได้มาตรฐานต้องมีเครื่องมือค้นหาและตัวกรองขั้นสูง เช่น สามารถกำหนดประเภทรถ ความยาวรถ น้ำหนักสินค้า ปริมาณสินค้า จุดรับสินค้า จุดส่งสินค้ารวมถึงวันเวลาส่ง และอื่นๆ ข้อมูลค้นหายิ่งละเอียดยิ่งเพิ่มโอกาสในการจับคู่ได้งานตามที่ต้องการ

5.2 Safety and compliance features

Load boards ควรมีนโยบายป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบนแพลตฟอร์มมีกฎระเบียบที่เข้มงวด และบทลงโทษที่ชัดเจนมีฟังก์ชั่นตรวจสอบติดตามมาตรฐานการให้บริการของสมาชิกผู้ขนส่ง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ

5.3 Instant bidding

มีฟังก์ชั่นแข่งขันการเสนอราคาทำให้ผู้ขนส่งแต่ละรายสามารถเสนอราคาของตัวเองตามที่คำนวณว่าวิ่งงานแล้วเกิดความคุ้มค่า โดยไม่ต้องเสียเวลาในการพูดคุยเจรจาผ่านทางโทรศัพท์  

5.4 Review networks

ผู้ขนส่งสามารถเข้าไปอ่านหรือเขียน review ประเมินผู้ใช้บริการขนส่งได้ช่วยให้ต่างคนต่างมีความมั่นใจในทำธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลในเชิงลึกเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ  

5.5 Dedicated freight

มีการแยกกระดานงานเฉพาะกลุ่มออกจาก load boardsสาธารณะเพื่อความง่ายในการค้นหาและรับงานสำหรับผู้ขนส่ง

5.6 Integrated freight factoring

บริการเงินด่วนในรูปแบบแฟคตอริ่งจากสถาบันทางการเงินช่วยให้ผู้ขนส่งได้รับเงินเร็วขึ้นช่วยทำให้กระแสเงินสดของบริษัทขนส่งมีสภาพคล่อง ทำให้การให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลื่นไหล ไร้กังวล ระบบ load boards ที่ได้มาตรฐานควรมีบริการเงินด่วนแฟคตอริ่งรวมอยู่บนแพลตฟอร์ม  

5.7 Integration with other tools

ระบบ load boards ที่ได้มาตรฐานควรมีเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นรองรับกระบวนการทำงานของทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการ integrate เข้าด้วยกันกับระบบบริหารจัดการขนส่ง (TMS) รวมถึงระบบตรวจสอบติดตามสถานะการจัดส่ง (Track & Trace System)

5.8 Partnerships that save you money

การรวบรวมเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการขนส่ง เช่น โปรแกรม fleet card ประหยัดค่าน้ำมันบัตรส่วนลดบริการยางและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น

 

6. Are load boards worth it


Load boards มีประโยชน์มากมายสำหรับเจ้าของสินค้า ผู้ต้องการหารถส่งสินค้า และผู้ให้บริการขนส่ง

  • Break into the business หากคุณเป็นผู้เล่นรายใหม่ในธุรกิจขนส่ง ไม่ว่ากำลังมองหาเที่ยววิ่งหรือต้องการหารถร่วมวิ่งงาน การติดต่อสื่อสารครั้งแรกหรืออะไรที่เป็นครั้งแรกมักจะเป็นเรื่องยากเสมอ ในกรณีนี้การมีเทคโนโลยี load boards สามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
  • Expand their reach เทคโนโลยี load boards ช่วยให้ผู้ใช้งานขยายการเข้าถึงเป้าหมายอย่างกว้างขวาง ผู้ขนส่งสามารถเข้าถึงใบงาน และผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลรถเที่ยวเปล่า
  • Find a reliable partner จากนโยบายสมาชิกทุกคนอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติและมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงฟังก์ชั่นการประเมินผลและ review ทำให้ผู้ใช้งานสร้างความไว้ใจและความมั่นใจต่อกัน
  • Eliminate the empty miles เทคโนโลยี load boards ทำให้ระยะทางรถวิ่งเปล่ากำลังจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งสามารถเข้าไปหางานเสริมเที่ยวขากลับได้อย่างง่าย
  • Spend less and earn more เทคโนโลยี load boards ช่วยให้เจ้าของสินค้าว่าจ้างผู้ขนส่งโดยไม่ต้องผ่านผู้ให้บริการโลจิสติกส์หรือนายหน้า ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ขนส่งได้รับค่าจ้างขนส่งตรงที่สูงขึ้นด้วย  
     

Contact Information  
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกใช้งานแพลตฟอร์มตลาดขนส่งออนไลน์  
หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ โทร 02 279 6344 หรือ email support@dxplace.com
 

ดร. วิชิต ซ้ายเกล้า
ดร. วิชิต ซ้ายเกล้า

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท ดีเอ็กซ์ อินโนเวชั่น อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นักวิจัย นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ดร.วิชิต เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจไอทีด้านขนส่งและโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2009 เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA) นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งคราฟต์เบียร์แบรนด์ชิตเบียร์ และเป็นผู้เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องบิตคอยน์กับผู้สนใจทั่วไป