DXPLACE แพลตฟอร์มตลาดขนส่งออนไลน์

What's DX


Problems

ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้รถขนส่งสามารถวิ่งงานได้อย่างต่อเนื่อง และลดระยะทางที่รถต้องวิ่งเที่ยวเปล่าในระบบการขนส่ง อีกทั้งต้องการให้การทำงานของรถเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถเพิ่มรอบการทำงานและลดการสูญเสียพลังงานในยุคน้ำมันแพง อีกทั้งต้องการช่วยเหลือผู้ที่หารถส่งสินค้าในกรณีเร่งด่วน และประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง บริษัทดีเอ็กซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ที่เชี่ยวชาญด้านการพํฒนาไอทีที่ใช้ในระบบขนส่งจึงได้คิดค้น แพลตฟอร์มตลาดขนส่งออนไลน์ DXplace ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจขนส่งของประเทศไทย

ข้อเท็จจริงประการหนึ่งอันเป็นที่มาของนวัตกรรมชิ้นนี้คือการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางบกโดยเฉพาะทางถนนมากถึงร้อยละ 89 ของปริมาณการขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศ คิดเป็นการเดินรถถึงปีละ 71.74 ล้านเที่ยวต่อปี การหาวิธีการหรือแนวทางในการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเพื่อลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็น

ยิ่งในยุคที่น้ำมันแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้กลับพบว่าการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกยังมีปัญหาการเดินรถเที่ยวเปล่า นั่นแสดงว่ามีการเดินรถโดยมีสินค้าขาเดียว จนเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิง ก่อให้เกิดมลพิษต่างๆ สิ้นเปลืองแรงงานคนขับ ตลอดจนก่อให้เกิดการทำลายถนน เป็นปัญหาต่อการจราจร เกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งเกิดการสึกหรอของตัวรถ และอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวง หากคิดเป็นเม็ดเงินย่อมมีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี

นอกจากนั้นยังพบว่าระบบบริหารการขนส่งสินค้าของบริษัทต่างๆยังอยู่ในลักษณะต่างคนต่างทำ ไม่ได้รวมกันเป็นเครือข่าย หรือการจัดการภายในของบริษัทโลจิสติกส์หนึ่งๆ ทำให้ไม่สามารถใช้รถร่วมกันได้ ดังนั้น แพลตฟอร์ม DXplace จึงถูกพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานแนวคิดง่ายๆ คือทำอย่างไรให้รถสามารถวิ่งงานได้อย่างต่อเนื่อง หรือลดระยะทางที่รถต้องวิ่งเที่ยวเปล่า ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มรอบวิ่งงานของรถแล้วยังสามารถลดการสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

 

System Architecture

หัวใจหลักการทำงานของแพลตฟอร์ม DXplace คือการค้นหาจับคู่กันระหว่างผู้ต้องการหารถส่งสินค้ากับผู้ให้บริการขนส่ง ผ่านระบบไอทีที่ทันสมัยซึ่งเรียกว่าระบบกระดานงาน หรือ Load Boards  โดยในส่วนของผู้ให้บริการขนส่งทำงานผ่านระบบ Trucker Web Application พร้อมการเชื่อมต่อกับระบบ Mobile Driver App ช่วยติดตามตำแหน่งของรถและสถานะของการจัดส่ง เช่นเดียวกันในส่วนของผู้ส่งสินค้าจะทำงานผ่านระบบ Load Manager Web Application สามารถโพสต์ใบงานเพื่อหารถหรือค้นหาข้อมูลรถบรรทุกที่ว่างอยู่ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เช่น จากจังหวัด ก. ไปยังจังหวัด ข. นอกจากนั้นยังแสดงหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบริษัทของผู้ให้บริการขนส่งเจ้าของรถบรรทุกแต่ละราย ทั้งนี้แต่ละจุดสามารถส่งรายละเอียดสินค้าที่ต้องแวะไปรับหรือส่งซึ่งจะแสดงผลผ่านหน้าจอ Mobile Driver App ทำให้เกิดการใช้ทรพยากรขนส่งอย่างเต็มที่ หรืออาจเป็นคำสั่งด่วนที่คนขับอยู่ระหว่างการเดินทาง เจ้ารถรถบรรทุกจะสามารถติดต่อส่งข้อมูลแต่ละคำสั่งให้ไปรับสินค้าได้ทันทีผ่านระบบ Mobile Driver App

 

Key Benefits

ข้อดีเด่นสำหรับแพลตฟอร์มตลาดขนส่งออนไลน์นี้สามารถควบคุมจำนวนเที่ยววิ่งรถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การติดต่อสื่อสารกับรถทุกคันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลต่างๆสามารถตรวจสอบแก้ไขได้เลยทันที ตลอดจนการประมวลผลหรือการรายงานความคืบหน้าเพื่อวางแผนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพให้ขยายขอบข่ายกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานหรือการสึกหรอ โดยเฉพาะช่วงที่น้ำมันราคาแพงมากขึ้นทุกวันนี้ ประโยชน์สำหรับผู้ต้องการหารถส่งสินค้าแพลตฟอร์มช่วยให้การหารถบรรทุกเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยเฉพาะการหารถในช่วงเร่งด่วน ลดต้นทุนประหยัดค่าขนส่งจากการแข่งขันรับงานรหว่างผู้ให้บริการขนส่ง รวมถึงโอกาสในการใช้งานรถบรรทุกเที่ยวเปล่า

 

Contact Information

ผู้สนใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกใช้งานแพลตฟอร์มตลาดขนส่งออนไลน์ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่  
โทร 02 279 6344 หรือ email support@dxplace.com
 

ดร. วิชิต ซ้ายเกล้า
ดร. วิชิต ซ้ายเกล้า

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท ดีเอ็กซ์ อินโนเวชั่น อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นักวิจัย นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ดร.วิชิต เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจไอทีด้านขนส่งและโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2009 เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA) นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งคราฟต์เบียร์แบรนด์ชิตเบียร์ และเป็นผู้เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องบิตคอยน์กับผู้สนใจทั่วไป