เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดีเอ็กซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการให้บริการและพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการจัดการระบบ และการขนส่งสินค้า เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของผู้ใช้งานในสายงานโลจิสติกส์

ผลงาน/รางวัล
บริษัท ดีเอ็กซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2552 เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศด้านระบบซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการขนส่งสินค้า โดยใช้ระบบ C-Move tracking เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงานขนส่งให้แก่ผู้ส่งสินค้า และผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อลดจำนวนรถวิ่งเที่ยวเปล่าและลดต้นทุนการขนส่งสินค้า

ติดต่อเรา

บริษัท ดีเอ็กซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

ที่อยู่

53/2 ซ.พหลโยธิน 11 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร. และแฟ๊กซ์

02 279 6344 Fax. 02 618 6443