หารถร่วมขนส่งหมึกพิมพ์
publicPublic group
Group Info
คำอธิบาย
เราคือผู้ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หมึกพิมพ์ซิลสกรีน และน้ำมันเคลือบวานิช ต้องการหารถร่วมขนส่งสินค้า ประเภท 6 ล้อ
Pick-up Point
Product Type
ไม่มี
ประกันสินค้า :
ไม่มี
Pickup Area
ไม่มี
Delivery Area
ไม่มี

Members
45 members

หจก. นารายณ์ อันจูน ทรานสปอร์ต บริษัท อลิตา ทรานส์ จำกัด tncg2020@gmail.com หจก.กิ่งกาญจน์ ทรานสปอร์ต นาวิน ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
add_circle