รับสมัครรถร่วมวิ่งงาน
publicPublic group
Group Info
คำอธิบาย
เราเป็นผู้ให้บริการรถขนส่งทุกประเภท เทรนเลอร์ 10ล้อ 6ล้อ 4ล้อตู้ทึบ ด้วยทีมงานมืออาชิพ
ลูกค้าที่เราให้บริการ ได้แก่ ลีโอลิงค์ Watson เปิดรับสมัครรถร่วมขนส่งทุกประเภท
Pick-up Point
Product Type
ไม่มี
ประกันสินค้า :
ไม่มี
Pickup Area
ไม่มี
Delivery Area
ไม่มี

Members
69 members

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีเอ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส สุภาษรทรานสปอร์ต หจก. อัศวเทพ ทรานสปอร์ต ภาคภูมิ เอสซีพี โลจิสติกส์ จำกัด หจก.ทิศรินทร์ทรานสปอร์ต
add_circle