ต้องการรถร่วมหัวลาก ตู้20,ตู้40ทั้งตู้แห้ง,ตู้เย็น ติดต่อหนึ่ง 02-1473670-71
publicPublic group
Group Info
คำอธิบาย
สินค้าอาหาร,ขนม (TOPS)
ตู้ 1x20'reefer , ตู้ 1x40'reefer
รับสินค้า (BMT) ท่าเรือพระประแดง จ.สมุทรปราการ
ส่งสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า(Tops) FDC อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาครสินค้า อาหารแห้ง,ขนม (TOPS)
ตู้ 1x20'Dry , ตู้ 1x40'Dry
รับสินค้า BMTหรือท่าเรือกรุงเทพหรือท่าลาดกระบัง
ส่งสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า(Tops) DC อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
Pick-up Point
Product Type
ไม่มี
ประกันสินค้า :
ไม่มี
Pickup Area
ไม่มี
Delivery Area
ไม่มี

Members
30 members

บริษัทโพธิ์สวรรค์ โลจิสติคส์จำกัด ยูที ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เน็กซ์เจน โลจิสติคส์ คอมเพล็กซ์ จำกัด บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด บริษัท สงวนพงษ์ขนส่ง 2003 จำกัด
add_circle