DXPLACE กับสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท ดีเอ็กซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับเกียรติจากทางสมาคมขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ไทยให้เข้าไปนำเสนอแพลตฟอร์มใหม่ของ DXPlace (www.dxplace.com) ณ ห้องประชุม บจก. บลูแอนด์ไวท์โลจิสติกส์