เป็นโรงปูนต้องการผู้ขนส่งถ่านหินจากเกาะสีชังมาสระบุรี

1 post / 0 new
เป็นโรงปูนต้องการผู้ขนส่งถ่านหินจากเกาะสีชังมาสระบุรี

โรงปูนอยู่ที่ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย
โดยถ่านหินนำเข้ามาทางเรือ
เรือใหญ่จอดบริเวณเกาะสีชัง
...เสนอราคาตั้งแต่ขนส่งจากเรือใหญ่ใส่เรือเล็ก
และมาขึ้นท่าของผู้เสนอราคา จุดใดก็แล้วแต่ เพื่อถ่ายของขึ้นรถบรรทุกมายังโรงปูน
งานมีทุกเดือน เดือนละประมาณสองหมื่นตัน
สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
คุณปู
081 353 7387
ติดต่อเฉพาะในเวลางานปกติเท่านั้น

add_circle