เปิดตัวโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อบริหารจัดการรถเทียวเปล่า

1 post / 0 new
yada.suyawej
รูปภาพของ yada.suyawej
เปิดตัวโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อบริหารจัดการรถเทียวเปล่า

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงาน MICT
สร้างคน สร้างชาติ วันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2552 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา

--------------Highlight ของงานเพื่อผู้ประกอบการขนส่ง ---------------

กำหนดการงานเปิดตัวโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่า

วันที่ 11 มิถุนายน 2552 ณ.เดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา

เวลา
13.30-13.45 น. สมาคมผู้ประกอบขนส่งสินค้า สมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุก ภาคอีสานกล่าวรายงาน
13.45 -14.30 น. สำนักงานส่งเสริมอุตสหกรรมซอฟต์แวเร (SIPA) เปิดตัวโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่า

และพบกับบูธของผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ และ IT เพื่อธุรกิจขนส่ง อาทิ

- General Electronic Commerce Services (GEC)
- DX Innovation (ผู้ให้บริการ DXplace.com)

พบกับทีมงาน DXplace.com ได้ที่บูธภายในงานบริเวณส่วนของ SIPA

add_circle