เดินหน้าพรีเซ้นต์ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” กระทรวงพาณิชย์

ทีมงาน DXplace ไปบรรยายในหัวข้อ "การนำแพลตฟอร์มสารสนเทศไปใช้ในวงกว้างอย่างยั่งยืนสำหรับการรวมกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง" ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ นนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยให้เข้มแข็ง