สิ่งที่ต้องการ

1 post / 0 new
สิ่งที่ต้องการ

รับพนักงาน 3 ตำ้่ำแหน่ง ขับรถ หัวราก และบิ้กอัพ รถ6ล้อ
1 เอกสารการสมัครงานครบ 1 ชุดพร้อมรูปถ่าย
2 มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
3 มีความรู้เส้นทางอย่างดี
4 มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ อดทน ดูแลรักษารถเป็นอย่างดี
5 มีใบขับขี่ 2 ประเภท
6 ที่พักสามารถเดินทางสะดวกไกล้ที่ทำงาน (คลองเตย)

add_circle