ระบบบริหารจัดการยานพาหนะด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS

1 post / 0 new
ระบบบริหารจัดการยานพาหนะด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS

เทคโนโลยีการติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม GPS แบบ Real time ช่วยท่านได้อย่างไร

ระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียมโดยใช้ GPS ในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก ทั่วโลกโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตราคาน้ำมัน ธุรกิจส่วนใหญหาทางในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้รับความเชื่อถือ และรักษาศักยภาพในการแข่งขัน

ระบบ GPS ช่วยตอบสนองธุรกิจได้อย่างไร
จากการให้บริการระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ มาหลายปีครอบคลุมลูกค้าทุกประเภทการใช้งาน ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งองค์กรและความต้องการส่วนบุคคล เราสามารถ สรุปได้ว่า GPS สามารถนำไปช่วยบริหารงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสาระสำคัญต่อการดำเนินงาน

- การลดต้นค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าน้ำมัน ค่าบริหารรถ ค่าสึกหรอรถยนต์
การเพิ่มผลผลิต จากการรู้การทำงานของรถและผู้ใช้รถแบบ real time และรู้ความเคลื่อนไหวพาหนะตลอดเวลา ทำให้ใช้รถได้มีประสิธิภาพสูงขึ้นและเพิ่มปริมาณการทำงานได้มากขึ้น
- การลดอุบัติเหตุลดความเสี่ยงของธุรกิจ ในธุรกิจขนส่งโดยเฉพาะขนสินค้าอันตรายและสินค้ามีค่า หรือการขนส่งคน ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุสามารถควบคุมได้หากมีระบบติดตามและควบคุมรวมทั้งรายงานพฤติกรรมของคนขับ
- การเพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า ในธุรกิจบริการการรักษาคุณภาพบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่commitment ไว้กับลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญระบบ GPS สามารถช่วยให้ทราบสถานะและตำแหน่งของพนักงานบริการโดยสามารถเลือกตอบสนองลูกค้าได้ทันการอย่างมืออาชีพ
- การเพิ่มประสิทธิในการทำงานให้สุงขึ้น ในทุกธุรกิจการทราบตำแหน่งและสถานะของพนักงานที่แน่นอนสามารถ ช่วยให้ทำงานได้มากขึ้น เช่น การส่งสินค้าได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น การตรวจเยี่ยมร้านค้าและช่องทางจำหน่ายได้ง่ายและสะดวกขึ้น

โปรแกรมบริหารจัดการรถ Onetrack

- ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูตำแหน่งรถและรายงานต่างๆ ผ่านทาง Internet ตลอด 24 ชั่วโมง
- แสดงตำแหน่งและสถานะรถได้พร้อมกันบนแผนที่ ทุก 1 นาที โดยไม่จำกัดจำนวน
- แสดงสถานะรถพร้อมรายละเอียดบนแผนที่ เช่น รถเคลื่อนที่, รถจอดดับเครื่อง, ความเร็ว, ตำบล, อำเภอ,จังหวัด, อุณหภูมิ(อุปกรณ์เสริม)แบบเรีลไทม์ และสามารถดูจากโปรแกรม Google Earth& Google Maps
- สามารถเรียกดูเส้นทางการเดินรถย้อนหลังได้บนแผนที่พร้อมแสดงทิศทาง ได้นานถึง 2 เดือน
- สามารถติดตามรถเฉพาะคันที่ต้องการได้บนแผนที่ตลอดเวลา
- สามารถกำหนดเส้นทางที่ใช้เดินทางประจำเพื่อแสดงเส้นทางพร้อมกับรถได้
- สามารถตรวจสอบว่ารถวิ่งอยู่บนเส้นทางที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อรถออกนอกเส้นทางจะแจ้งเตือนทันที
- สามารถกำหนดจุดของสถานที่บนแผนที่ได้ เช่น สำนักงาน,โรงงาน, ลูกค้า เป็นต้น
- สามารถคำนวณว่ามีรถคันใดอยู่ใกล้จุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ โดยเรียงลำดับความใกล้จากมากไปน้อย
- สามารถรู้ว่ามีรถคันใดอยู่ในรัศมีที่กำหนดจุดไว้ เช่น ขณะนี้มีรถกี่คันที่อยู่ในบริเวณโรงงานหรือสำนักงาน
- สามารถออกรายงานในรูปแบบของไฟล์ Word,Excel, Acrobat ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เอเลิศ ดิสทริบิวชั่น จำกัด 0863513817, 0868886875

add_circle