บริการศูนย์ติดต่อขนส่ง 3 ภาคและกรจายสินค้าทั่วประเทศ

1 post / 0 new
aplustran
รูปภาพของ aplustran
บริการศูนย์ติดต่อขนส่ง 3 ภาคและกรจายสินค้าทั่วประเทศ

หจก.เอ พลัสทรานส์สปอตแอนด์เซอร์วิส
ศูนย์กลางบริการรถขนส่งสินค้า
บริการกระจายสินค้าในพื้นที่ทั้ง 3 ภาค (เหนือ,ภาคตะวันออก,ภาคกลาง)
1.บริการรถส่งสินค้าระหว่างภาค
2.หารถเที่ยวตู้เปล่าวิ่งส่งสินค้าจากเภาคหนือมากรุงเทพ
3.ต้องการผู้ประกอบการแบบเหมาCBM
ทั้งกระบะและหกล้อ 6 ล้อตู้ทึบ 7 m
ติดต่อ
คุณ อมร ปะตังเวสา
087-4815489
email: aplustran@hotmail.com

add_circle