ขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารฯ

1 post / 0 new
ขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารฯ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้าเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการตลาดธุรกิจขนส่งสินค้า ซึ่งจะจัดขึ้นใน 4 กลุ่มพื้นที่ ได้แก่
ภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา
ภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 02-470-8436-7 084-976-7112 www.logex.kmutt.ac.th
*** โครงการฟรี สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเท่านั้น***

add_circle