หจก.บี.เอส.ขนส่ง

หจก.บี.เอส.ขนส่ง
บริการรับส่งสินค้าทั่วไทย โดยบริษัทขนส่งไทย
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
เลขที่ 738 หมู่ 12 ซอย ขุมทรัพย์นคร 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
10/02/2009 17:24
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
4 ล้อ ตู้ทึบ3
6 ล้อ ตู้ทึบ 5.5 เมตร2
10 ล้อ คอก1
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ขนส่ง , โดยสาร, ย้ายบ้าน,สำนักงาน, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้ามีมูลค่า, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์
User info
Business Hours
08.00-18.00
ผลการประเมิน
ไม่มี
Response rate
ไม่มี
เวลาในการเสนอราคา
115days
Information point
91%
Not following