นายพรหมพิริยะ ฐิติพัศนารา

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
27/74 หมู่ที่ 12 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
10/10/2017 12:18
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
บุคคลธรรมดา
ข้อมูลรถ
4 ล้อ ตู้ทึบ12
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ขนส่ง , โดยสาร, เสื้อผ้า, สิ่งทอ, ชิ้นส่วนยานยนต์, สินค้าแช่แข็ง, พัสดุ,สิ่งพิมพ์, สินค้าอุปโภค,บริโภค, ผลิตภัณฑ์เกษตร, วัสดุอันตราย, สินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ, สินค้ามีมูลค่า, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, ตู้คอนเทรนเนอร์, ย้ายบ้าน,สำนักงาน, ยา, เคมีภัณฑ์
User info
บัญชีผู้ใช้งาน
promphiriya.... นายพรหมพิริยะ  ฐิติพัศนารา
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
115days
Information point
74%
Not following
Not follower
Timeline
No message