นายพรหมพิริยะ ฐิติพัศนารา

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
27/74 หมู่ที่ 12 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
10/10/2017 12:18
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
บุคคลธรรมดา
ข้อมูลรถ
4 ล้อ ตู้ทึบ12
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
สินค้า
ข้อมูลสินค้า
ขนส่ง , โดยสาร, ย้ายบ้าน,สำนักงาน, ตู้คอนเทรนเนอร์, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้ามีมูลค่า, สินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ, วัสดุอันตราย, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์, สินค้าแช่แข็ง, ชิ้นส่วนยานยนต์, เสื้อผ้า, สิ่งทอ, ยา, เคมีภัณฑ์
User info
Business Hours
08.00 น. - 17.30 น.
ผลการประเมิน
ไม่มี
Response rate
ไม่มี
เวลาในการเสนอราคา
115days
Information point
74%
Not following
Not follower