ปรมินทร์

ข้อมูลรถ
รถกึ่งพ่วง 3เพลา1
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
สินค้า
ข้อมูลสินค้า
ขนส่ง , โดยสาร, ตู้คอนเทรนเนอร์, วัสดุก่อสร้าง, สินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
User info
เกี่ยวกับ
Business hours
ผลการประเมิน
ไม่มี
Response rate

ไม่มี

เวลาในการเสนอราคา

115days

Information point
50%
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
03/10/2017 08:18
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
ชื่อบริษัท
Not following
Not follower