Shin

Shin
Business Hours : 8.00-17.00น.
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
51/20 ม.5 ซ.กำนันแม้น32 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
17/01/2017 00:11
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
บุคคลธรรมดา
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ขนส่ง , โดยสาร
User info
บัญชีผู้ใช้งาน
Yonitano Shin
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
Information point
84%
Not following
Not follower
Timeline
No message