เอส แอนด์ เคเค เทรดดิ้ง

เอส แอนด์ เคเค เทรดดิ้ง
รับบรรทุก 6 ล้อ 4ล้อ 10 ล้อ ทั่วประเทศ
Business Hours :
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
109/570 ม.2 ต.แพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
16/12/2016 12:35
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ขนส่ง , โดยสาร, เสื้อผ้า, สิ่งทอ, ชิ้นส่วนยานยนต์, พัสดุ,สิ่งพิมพ์, สินค้าอุปโภค,บริโภค, ผลิตภัณฑ์เกษตร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, ย้ายบ้าน,สำนักงาน, ยา, เคมีภัณฑ์
User info
บัญชีผู้ใช้งาน
som_som111 เอส แอนด์ เคเค เทรดดิ้ง
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
Information point
86%
Not following
Not follower
Timeline
No message