หจก.พนาวันขนส่ง

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
เลขที่ 76 หมู่ 6 ถ.โชคชัย-เดชอุดม จ.บุรีรัมย์
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
01/02/2009 21:05
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ตู้คอนเทรนเนอร์, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักร, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค
User info
บัญชีผู้ใช้งาน
panawan หจก.พนาวันขนส่ง
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
ไม่มี
Information point
50%
Not following
Not follower
Timeline
No message