bee.b1230@gmail.com

ติดต่อ
ข้อมูลรถ
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
สินค้า
ข้อมูลสินค้า
ขนส่ง , โดยสาร, ตู้คอนเทรนเนอร์, สินค้าอุปโภค,บริโภค, ชิ้นส่วนยานยนต์
User Info
เกี่ยวกับ
เราให้บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ยินดีให้บริการ ในราคามิตรภาพ
Business hours
08.00-20.00น
ผลการประเมิน
ไม่มี
Response rate
ไม่มี
เวลาในการเสนอราคา
115days
Information point
74%
Favourite
Not following
Not follower
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
03/07/2020 22:14
ประเภทธุรกิจ
ประเภทบริษัท
บุคคลธรรมดา
add_circle