STATISTICS

678
ใบงานที่ปิดแล้ววันนี้
298,817
ใบงานที่ปิดแล้วทั้งหมด
11,984
CARRIER
7,009
SHIPPER
1,285
ROUTE
ดีเอ็กซ์เพลส
ระบบจัดการการขนส่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้กับการขนส่ง
ระบบบริหารขนส่ง
เครือข่ายขนส่ง
ต้นทุนขนส่ง
ราคาขนส่ง
Enter a Tracking Number