DXPLACE.COM แก้ปัญหาคู่ค้าไม่มั่นใจ ดึงเทเวศประกันภัย-ธ.ทหารไทยการันตี

1 post / 0 new
Nonzero ทีมพัฒนา DXplace
รูปภาพของ Nonzero
DXPLACE.COM แก้ปัญหาคู่ค้าไม่มั่นใจ ดึงเทเวศประกันภัย-ธ.ทหารไทยการันตี


วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4143 ประชาชาติธุรกิจ


ความ พยายามในการแก้ปัญหาการขนส่งเที่ยวกลับ (backhaul) ระหว่างองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่ายังล้มลุกคลุกคลาน ทั้งที่หลายฝ่ายเห็นประโยชน์ที่จะได้รับตรงกัน

ล่าสุด ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี เอ็กซ์ อินโนเวชั่น (DX) จำกัด ได้พยายามผลักดันการแก้ปัญหา ดังกล่าวขึ้นมาอีกครั้ง โดยการลงทุนเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่ง และได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) อีกส่วนหนึ่งเปิดเว็บไซต์ www.dxplace.com

ด้วยระบบบริหารการขนส่ง Continuous-MOVE หรือ C-MOVE ซึ่งเป็นระบบบริหารการขนส่ง เพื่อประหยัดพลังงาน ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 1.การเปิดเว็บไซต์ dxplace.com เป็นศูนย์กลางข้อมูล เพื่อจับคู่ระหว่างผู้ส่งสินค้า และผู้ให้บริการส่งสินค้า 2.ระบบ dxTMS เป็น Web Application สำหรับบริหารและติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า และ 3.การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร DXI Mobile GPS ในรถ เพื่อส่งข้อมูลพิกัดตำแหน่งของรถมายังระบบ

เพราะจากการศึกษาระบบ บริหารการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน พบว่าบริษัทขนส่งส่วนใหญ่มีการบริหารการขนส่งในลักษณะต่างคนต่างทำ ไม่ได้รวมกันเป็นเครือข่าย การจัดการภายในยังแยกการบริหารการขนส่งตามกลุ่มสินค้า ทำให้ไม่สามารถใช้รถร่วมกันได้ การบริหารงานในลักษณะนี้จะทำให้สูญเสียพลังงานจากรถเที่ยวเปล่าเป็นจำนวนมาก

หากบริษัทขนส่งต่างๆ สามารถรวมกันได้เป็นระบบเครือข่าย หรือมีการรวมกัน ใบงานจัดส่งของกลุ่มสินค้าต่างๆ ที่สามารถใช้รถขนส่งประเภทเดียวกันได้ จะสามารถเพิ่มรอบการวิ่งงานของรถ (utilization) และลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

ดังนั้น ทางบริษัท DX จึงมีแนวคิดพัฒนาระบบการติดตามกระบวนการทำงาน (tracking system) ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมการบริหารงานผ่านเว็บไซต์ เพื่อจัดการรอบของรถขนส่งและติดตามสถานะของรถขนส่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบันเว็บไซต์ dxplace.com มีสมาชิกผู้ขนส่งประมาณ 1,000 กว่าราย เจ้าของสินค้าประมาณ 800 กว่าราย และมี 2,900 กว่ารายที่มาประกาศหารถขนสินค้า แต่ละวันจะมีคนเข้ามาเปิดดูประมาณเกือบ 900 ราย โดยเฉพาะช่วงวันจันทร์-วันพฤหัสฯ ส่วนช่วงวันศุกร์-วันอาทิตย์จะน้อยเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาพบว่า ประมาณ 56% มาจากการเซิร์ชเอ็นจิ้น

ดร.วิชิตกล่าวยอมรับว่า หลังเปิดให้บริการเว็บไซต์ dxplace.com มาประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทขนส่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก และยังจับคู่การขนส่งกันได้น้อย เพราะเจ้าของสินค้ายังไม่มั่นใจสถานะของบริษัทขนส่งที่รับสินค้าไปจะส่งมอบ สินค้าถึงปลายทางได้ตามกำหนดหรือไม่ ขณะที่ทางบริษัท DX ไม่มีระบบการรับประกันความผิดพลาด และความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ทางบริษัท DX ได้ทำการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

เริ่ม ด้วยการปรับปรุงระบบการให้บริการ แบ่งเป็น 2 เฟส ในเฟสแรกเริ่มด้วยการจัดแบ่งเป็นสมาชิกออกเป็น 3 ระดับ 1)สมาชิกทั่วไปเข้ามาลงทะเบียนธรรมดา 2)สมาชิกที่ต้องแสดงเอกสารใบจดทะเบียนการค้า และ 3)สมาชิกที่ต้องการบริหารงานผ่านระบบเว็บไซต์อย่างสมบูรณ์แบบ โดยทางบริษัท DX จะเข้าไปวางระบบซอฟต์แวร์ให้ครบวงจร เพราะปัจจุบันระบบหลังบ้านของบริษัทขนส่งจำนวนมากยังขาดความพร้อมในการรอง รับระบบเทคโนโลยี ตั้งแต่เรื่องการรับคำสั่ง เสนอราคา จัดตารางรถ ออกใบแจ้งหนี้ ทั้งนี้ การปรับปรุงระบบทั้งหมดทางผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของสินค้าต้องเป็นผู้ลง ทุนเอง และต่อเดือนทางบริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการบริการต่างๆ เล็กน้อย

และมีการร่วมมือกับบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ามาเชื่อมโยงรับความเสี่ยงดังกล่าว ส่วนการวางเงินมัดจำความเสี่ยงกรณีสินค้าเกิดความ เสียหาย ได้มีการร่วมมือกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เข้ามารับภาระ เพื่อความสบายใจของเจ้าของสินค้า

นอกจากนี้ ในเฟส 2 บริษัทที่เข้ามาเป็นสมาชิก dxplace.com จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ GPS พร้อมระบบการเชื่อมต่อด้วย GPRS เพื่อให้เจ้าของรถ เจ้าของสินค้าได้รับทราบตำแหน่งของรถ สามารถใช้เพื่อรับคำสั่งส่งสินค้าใหม่จากบริษัท และยังใช้ส่งรายงานผลการดำเนินงานแทนการใช้โทรศัพท์สั่งงาน

ดร.วิชิต กล่าวทิ้งท้ายว่า "เราอยากให้ dxplace.com เติบโตเป็นเว็บไซต์ศูนย์ กลางการขนส่งอยู่ในอินโดจีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า ไทย มาเลเซีย เพื่อรองรับการเปิดเสรีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้"

รวมกันเราอยู่ครับ

DXplace Team