ยูซีเอ็ม

Contact
Address
7/204 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
Vehicle
รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ 40ฟุต7
Service Area
Region
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
Product
Product
ตู้คอนเทรนเนอร์, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้ามีมูลค่า, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค, พัสดุ,สิ่งพิมพ์
User Info
About
Business hours
Rating
N/A
Response rate
N/A
Response time
115days
Information point
64%
Favourite
Not following
Not follower
DXPlace Profile
Member Since
16/08/2012 17:25
Member Role
Carrier
Business Type
Company
add_circle