หจก. กัณฐิกาทรานสปร์อท

Contact
Address
44/1 หมู่ 3 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
Vehicle
Service Area
Region
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
Product
Product
ตู้คอนเทรนเนอร์, พัสดุ,สิ่งพิมพ์, สินค้าอุปโภค,บริโภค, ผลิตภัณฑ์เกษตร, วัสดุอันตราย, สินค้ามีมูลค่า, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, สินค้าแช่แข็ง
User Info
About
Business hours
Rating
N/A
Response rate
N/A
Response time
N/A
Information point
64%
Favourite
Not following
Not follower
DXPlace Profile
Member Since
23/01/2010 14:35
Member Role
Carrier
Business Type
Company
add_circle