บริษัท บรรจงสิริ 2007 ขนส่ง จำกัด

Contact
Address
88/248 ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
Vehicle
Service Area
Region
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
Product
Product
ตู้คอนเทรนเนอร์, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค, สินค้าแช่แข็ง
User Info
About
ให้บริการรถหัวลากขนส่ง
Business hours
Rating
N/A
Response rate
N/A
Response time
N/A
Information point
68%
Favourite
Not following
Not follower
DXPlace Profile
Member Since
20/03/2009 22:02
Member Role
Carrier
Business Type
Company
add_circle