บริษัท ดี เอ็กซ์ แอล จำกัด

×

ข้อความผิดพลาด

  • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! ใน EntityAPIController->load() (บรรทัด 219 ของ /var/www/html/www.dxplace.com/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc)
  • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! ใน DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (บรรทัด 388 ของ /var/www/html/www.dxplace.com/includes/entity.inc)
บริษัท ดี เอ็กซ์ แอล จำกัด
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
Business Hours : 09.00 - 18.00 Mon - Fri
ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
4 ซอยประดิพัทธ์ 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
03/02/2016 16:02
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
4 ล้อ ตู้ทึบ10
6 ล้อ ตู้ทึบ 7.2 เมตร1
รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ 20ฟุต1
รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ 40ฟุต20
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ขนส่ง , โดยสาร, เสื้อผ้า, สิ่งทอ, ชิ้นส่วนยานยนต์, สินค้าแช่แข็ง, พัสดุ,สิ่งพิมพ์, สินค้าอุปโภค,บริโภค, ผลิตภัณฑ์เกษตร, วัสดุอันตราย, สินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ, สินค้ามีมูลค่า, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, ตู้คอนเทรนเนอร์, ย้ายบ้าน,สำนักงาน, ยา, เคมีภัณฑ์
Timeline
No message