บริษัท ไชยรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด

ข้อมูลติดต่อ
ที่อยู่
401 หมู่ 10 ถ.สุรินทร์-สังขะ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
ประวัติบน DXplace
เป็นสมาชิกตั้งแต่
27/06/2010 14:56
ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่ง
ประเภทบริษัท
นิติบุคคล
ข้อมูลรถ
รถกึ่งพ่วง 3เพลา 1
พื้นที่ให้บริการ
ภูมิภาค
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ภาคเหนือ, กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประเภทสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ตู้คอนเทรนเนอร์, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องจักร, ผลิตภัณฑ์เกษตร, สินค้าอุปโภค,บริโภค
User Info
บัญชีผู้ใช้งาน
0874164446 บริษัท ไชยรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด
ผลการประเมิน
ไม่มี
อัตราการตอบสนอง
ไม่มี
ระยะเวลาตอบสนอง
115days
Company infomation point
68%
Timeline
No message